جدول فروش

جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 دینامیت خانه فیلم ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 14 102 771,225 167,865,250,400
2 درخت گردو فیلمیران ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 7 49 120,051 26,483,673,500
3 خورشید نور تابان ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 16 155 70,898 16,454,998,500
4 هفته ای یک بار آدم باش فیلمیران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 16 139 66,962 14,411,633,500
5 تک خال پارسا فیلم ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 15 115 49,602 9,687,856,400
6 مدیترانه بهمن سبز ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 10 73 15,659 3,189,534,000
7 پوست بهمن سبز ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 2 10 13,013 2,879,390,500
8 خون شد نمایش گستران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 15 105 8,542 1,928,685,966
9 تک تیرانداز بهمن سبز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 4 28 6,804 1,340,296,000
10 کله پوک گویا فیلم ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 6 41 6,872 1,345,709,000
11 لاله فیلمیران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 15 105 4,363 909,880,500
12 سیاه باز هدایت فیلم ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ 11 79 4,238 888,510,000
13 گیسوم نسیم صبا ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 6 45 3,250 693,275,000
14 قصه عشق پدرم فیلمیران ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 9 66 1,705 341,393,000