جدول فروش

جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 فسیل فیلمیران ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ 10 77 3,498,777 1,555,079,127,500
2 بخارست شایسته فیلم ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 27 197 1,623,806 547,033,289,500
3 ملاقات خصوصی شایسته فیلم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 20 148 807,418 312,441,060,000
4 چپ راست فیلمیران ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ 19 141 399,348 134,610,357,500
5 سه کام حبس خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ 6 45 279,049 132,942,050,000
6 آهنگ دو نفره فیلمیران ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ 5 43 238,052 103,142,700,000
7 غریب خانه فیلم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ 10 77 239,633 99,302,502,500
8 عروس خیابان فرشته راه عرفان ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ 10 77 223,275 96,462,555,000
9 خط استوا خانه فیلم ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 12 92 241,029 94,228,717,500
10 جنگ جهانی سوم شایسته فیلم ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ 6 45 131,047 64,927,150,000
11 دسته دختران بهمن سبز ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ 6 45 109,610 34,331,320,000
12 بابا سیبیلو فیلم سازان ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ 6 45 84,031 29,598,167,500
13 یقه سفیدها هدایت فیلم ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ 2 15 29,371 12,935,480,000
14 بچه های طوفان هدایت فیلم ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 10 78 761 310,990,000