جدول فروش

جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 دینامیت خانه فیلم ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 4 27 282,168 61,087,273,000
2 خورشید نور تابان ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 14 98 65,510 15,117,648,500
3 هفته ای یک بار آدم باش فیلمیران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 14 98 63,502 13,579,878,000
4 تک خال پارسا فیلم ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 14 98 49,040 9,562,261,400
5 خون شد نمایش گستران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 14 98 8,495 1,915,485,966
6 لاله فیلمیران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 14 98 4,363 909,880,500
7 سیاه باز هدایت فیلم ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ 1 7 1,007 214,605,000
8 مدیترانه بهمن سبز ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 1 1 627 98,130,000
9 قصه عشق پدرم فیلمیران ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 1 6 327 62,165,000
10 خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری بانو فیلم ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 54 383 99,458 15,715,565,429
11 شنای پروانه فیلمیران ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 37 350 201,039 33,343,634,501
12 آقای سانسور نمایش گستران ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 25 187 89,698 12,421,128,976
13 دیدن این فیلم جرم است بهمن سبز ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ 10 76 88,671 11,775,029,423
14 زن‌ها فرشته‌اند ۲ پویا فیلم ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ 33 235 59,595 7,581,143,530
15 پیشی میشی فیلمسازان مولود ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 24 174 27,861 3,593,196,819
16 بی حسی موضعی فیلمسازان مولود ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 25 181 18,153 2,278,757,934
17 آن شب آیت فیلم ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ 2 26 9,132 1,573,908,246
18 آبادان یازده ۶۰ بهمن سبز ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 24 175 7,909 905,524,899
19 تا ابد درخشان آفتاب عالم تاب ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 30 214 6,646 800,041,156
20 روزهای نارنجی فیلمیران ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 24 174 4,091 525,481,528
21 قتل عمد کویر فیلم ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 30 216 883 122,253,647
22 دریا موج کاکا درخشان آفتاب عالم تاب ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ 25 181 1,151 121,137,230
23 اینجا هم باران می‌بارد فیلمسازان مولود ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ 4 34 702 97,196,114