جدول فروش

جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 سگ بند بانو فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 84 1,108,169 357,405,085,940
2 انفرادی خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 7 46 866,962 291,270,196,000
3 موقعیت مهدی بهمن سبز ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 13 83 410,584 125,073,147,500
4 شادروان خانه فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 84 286,310 95,097,810,000
5 روز صفر فیلمیران ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 12 84 274,307 88,843,305,000
6 مرد بازنده شایسته فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 10 66 173,729 62,332,400,000
7 علف زار خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 3 19 131,821 46,386,500,000
8 مغز استخوان نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 7 46 56,664 19,994,525,000
9 چند میگیری گریه کنی 2 یکتا فیلم ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 3 17 77,281 24,746,900,000
10 لامینور فیلمیران ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 7 46 43,576 14,104,745,000
11 مجبوریم فیلمیران ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 5 32 39,526 13,800,615,000
12 گل به خودی هدایت فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 83 34,687 9,449,085,000
13 قدغن پارسا فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 8 55 6,583 2,229,345,000