جدول فروش

جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 دینامیت خانه فیلم ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 26 193 2,009,950 445,743,957,900
2 گشت 3 شایسته فیلم ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 10 63 1,622,712 353,856,775,000
3 قهرمان خانه فیلم ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ 13 84 488,421 117,647,822,500
4 بی همه چیز فیلمیران ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 6 38 272,825 66,407,759,528
5 آتابای بهمن سبز ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 8 56 223,169 49,526,990,000
6 شهر گربه ها راه عرفان ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 9 56 203,749 42,792,351,000
7 درخت گردو فیلمیران ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 16 120 164,793 36,781,514,500
8 منصور فیلمیران ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 9 62 145,417 30,069,164,500
9 خورشید نور تابان ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 16 155 70,898 16,454,998,500
10 هفته ای یک بار آدم باش فیلمیران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 16 139 66,962 14,411,633,500
11 تک خال پارسا فیلم ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 15 115 49,602 9,687,856,400
12 پوست بهمن سبز ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 10 66 36,888 8,050,779,000
13 گربه سیاه خانه فیلم ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 6 35 75,608 18,287,574,500
14 آپاچی فیلمیران ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 9 59 22,639 4,509,788,500
15 صحنه زنی بهمن سبز ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ 4 31 56,448 12,826,633,500
16 مدیترانه بهمن سبز ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 12 84 15,783 3,215,074,000
17 حکم تجدید نظر رسانه فیلمسازان ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 7 49 10,917 2,638,485,500
18 خون شد نمایش گستران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 15 105 8,542 1,928,685,966
19 کله پوک گویا فیلم ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 10 66 9,059 1,751,380,000
20 رمانتیسم عماد و طوبا نیمروز فیلم ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 5 31 6,713 1,529,525,000
21 تک تیرانداز بهمن سبز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 7 45 7,769 1,512,196,000
22 تومان نسیم صبا ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 4 28 5,843 1,290,295,000
23 لاله فیلمیران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 15 105 4,363 909,880,500
24 سیاه باز هدایت فیلم ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ 11 79 4,238 888,510,000
25 گیسوم نسیم صبا ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 6 47 3,280 699,875,000
26 مرد نقره ای بهمن سبز ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 1 4 2,334 530,820,000
27 قصه عشق پدرم فیلمیران ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 9 66 1,705 341,393,000