جدول فروش

جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 انفرادی خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 32 217 2,427,079 773,990,985,000
2 سگ بند بانو فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 17 145 1,254,641 403,018,225,940
3 علف زار خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 24 186 646,477 220,973,270,000
4 تی تی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 19 155 656,128 215,341,905,000
5 پسر دلفینی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 17 115 791,639 202,951,430,000
6 ابلق بانو فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 14 112 640,003 201,904,385,000
7 دوزیست خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 19 131 610,570 195,939,052,500
8 موقعیت مهدی بهمن سبز ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 14 93 413,452 125,858,892,500
9 لوپتو بهمن سبز ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 10 70 512,043 123,936,860,000
10 بخارست شایسته فیلم ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 6 44 390,517 122,110,337,000
11 شادروان خانه فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 94 286,522 95,140,610,000
12 چند میگیری گریه کنی 2 یکتا فیلم ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 18 135 305,708 93,100,295,000
13 روز صفر فیلمیران ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 94 277,595 89,928,305,000
14 مرد بازنده شایسته فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 10 66 173,729 62,332,400,000
15 هناس بهمن سبز ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 10 70 219,826 41,097,660,000
16 بدون قرار قبلی تصویر شهر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 10 70 128,919 32,320,567,500
17 بازیوو فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 10 79 81,784 23,494,046,998
18 مغز استخوان نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 8 56 61,499 21,608,550,000
19 زالاوا خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 10 65 58,837 19,952,592,500
20 بانک زده ها نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 7 56 71,622 19,520,442,500
21 مجبوریم فیلمیران ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 9 63 49,152 17,136,465,000
22 لامینور فیلمیران ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 8 56 45,569 14,816,080,000
23 طلاخون فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 6 38 32,781 11,327,710,000
24 کوزوو هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 8 55 37,256 11,074,300,000
25 گل به خودی هدایت فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 83 36,203 9,834,650,000
26 نقره داغ راه عرفان ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 8 56 33,128 9,291,810,000
27 ملاقات خصوصی شایسته فیلم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 1 3 21,270 8,482,380,000
28 والدین امانتی رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 8 56 29,666 8,291,750,000
29 روز ششم . ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 6 37 23,580 7,914,120,000
30 بام بالا راه عرفان ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ 5 31 34,782 7,913,350,000
31 شین رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 6 42 24,268 7,430,060,000
32 بی صدا حلزون هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ 7 44 20,498 6,848,390,000
33 جزیره فضایی (تورنادو 2) رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ 2 10 21,690 6,560,560,000
34 طبقه یک و نیم رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 2 11 15,143 4,978,810,000
35 شب طلایی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 5 34 8,529 2,576,015,000
36 پیتوک گویا فیلم ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 4 24 6,818 2,278,885,000
37 قدغن پارسا فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 8 55 6,583 2,229,345,000
38 نمور هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 1 21 4,530 1,534,195,000
39 برای مرجان رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 3 21 2,945 1,027,350,000
40 رویای سهراب شکوفا فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 3 21 1,370 472,205,000
41 بیرو نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 1 4 360 128,850,000