• پردیس سینمایی مهر شاهد

  پردیس سینمایی مهر شاهد

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 02177268241
  • مدیر سینما: احمد روستایی
  • دسترسی: نظام آباد - تقاطع خیابانهای سبلان وشهید مدنی - جنب مترو سبلان
  0/5
  0
   

پسر دلفینی

تی تی

ابلق

بانک زده ها

دوزیست

بازیوو

نمور

شین

علف زار

انفرادی

چند میگیری گریه کنی 2
بالا