• پردیس سینمایی هویزه مشهد

  پردیس سینمایی هویزه مشهد

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 05138116
  • مدیر سینما: آقای بهبهانی
  • دسترسی: ایستگاه مترو شریعتی و ایستگاه اتوبوس خیابان دانشگاه
  3/5
  1
   

صحنه زنی

گشت 3

مرد نقره ای

بی همه چیز

آتابای

گربه سیاه

دینامیت

شهر گربه ها

ازدواج جنجالی

قهرمان

گیتی همسر علیرضا

منصور

تومان

دشت خاموش

تا ده بشمار

پوست (هنر و تجربه)

وضعیت قرمز

من یوسفم، مادر

مستند کاغذ پاره ها

سر انگشتان فرشته

مستند سینه ما رکس
بالا