• سینما فرهنگ کرمانشاه

  سینما فرهنگ کرمانشاه

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 08334299314
  • تلفن گویا: 08334298032
  • مدیر سینما: .غلامرضا پیربابایی
  • دسترسی: بلوار طاق بستان - کارمندان - ايستگاه دوم
  • سینما فاقد شماره صندلی است

   به هنگام نمایش فیلم،فیمبرداری و عکس برداری مجاز نیست.

   پانزده دقیقه قبل از شروع فیلم در سینما حضور به عمل رسانید.

   حد نصاب پخش شدن فیلم در سینما حداقل فروش ۵ بلیط می باشد

  0/5
  0
   

چپ راست

ملاقات خصوصی

بخارست

جزیره فضایی ( تورنادو ۲ )

بام بالا

پسر دلفینی

پالتو شتری
بالا