• سینما آزادی کرمانشاه

  سینما آزادی کرمانشاه

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس:08337425131
  • مدیر سینما :محمدجواد کنجوری
  • دسترسی: ایستگاه اتوبوس شهرفرنگ
  0/5
  0
   
در حال حاضر این سینما اکرانی ندارد.
بالا