• سینما آزادی کرمانشاه

  سینما آزادی کرمانشاه

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 08337425131
  • مدیر سینما: محمدجواد کنجوری
  • دسترسی: خ اشرفی اصفهانی، ایستگاه اتوبوس شهر فرنگ، سینما آزادی کرمانشاه
  0/5
  0
   
در حال حاضر این سینما اکرانی ندارد.
بالا