• پردیس سینمایی ملت

  پردیس سینمایی ملت

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 02123162
  • مدیر سینما: .کبریایی
  • دسترسی: خیابان ولیعصر - بزرگراه هاشمی رفسنجانی(نیایش) - روبروی بزرگراه کردستان
  0/5
  0
   
در حال حاضر این سینما اکرانی ندارد.
بالا