• سینما بیستون کرمانشاه

  سینما بیستون کرمانشاه

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 08337425131
  • مدیر سینما: کنجوری
  • دسترسی: ضلع شرقی هتل پارسیان
  • این سینما دارای شماره صندلی نمیباشد و انتخاب صندلی فقط به منزله خرید بلیط است.

   حد نصاب تشکیل سانس حداقل 5 نفر است.

  0/5
  0
   
در حال حاضر این سینما اکرانی ندارد.
مسیر یابی
بالا