• سینما مهر شاهرود

  سینما مهر شاهرود

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 02332281336 و 09304823742
  • مدیر سینما: مسعود تفضلی مقدم
  • دسترسی: خیابان امام اول , خیابان ابن سینا , مجتمع پادرا
  0/5
  0
   
در حال حاضر این سینما اکرانی ندارد.
بالا