• پردیس سینمایی مهدوی نیشابور

  پردیس سینمایی مهدوی نیشابور

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 05141210
  • مدیر سینما: سروری
  • دسترسی: فردوسی شمالی-بین فردوسی شمالی 1 و3-مجتمع تجاری مهدوی مال
  0/5
  0
   
در حال حاضر این سینما اکرانی ندارد.
بالا