• فسیل

  فسیل

  0/5
  0
  • ژانر: کمدی
  • کارگردان: کریم امینی
  • تهیه کننده: ابراهیم عامریان
  • سال ساخت: 1401
  • زمان: 100 دقیقه
   

پردیس سینما آزادی

پردیس سینمایی مهر کوهسنگی

پردیس سینمایی ساحل اصفهان

پردیس سینمایی هویزه مشهد

سینما فرهنگ تهران

پردیس سینمایی زندگی

پردیس سینمایی مگامال

پردیس سینمایی مهر شاهد

پردیس سینمایی ملت

سینما بهمن تهران

پردیس سینمایی چهارباغ

سینما آفریقا مشهد

پردیس سینمایی هدیش

امروز
(13 فروردین 1402)

سینما فلسطین اصفهان

پردیس سینمایی شمیران

پردیس سینمایی مهر قدس همدان

سینما سپاهان اصفهان