بلیت سینما در روز ملی سینما نیم‌بها شد

  • تاریخ انتشار: 1401/06/14

شورای صنفی نمایش ارایه بلیت نیم‌بهای سینما را در روز ملی سینما تصویب کرد.

شاید یکی از دلایل مهم عدم استقبال مخاطبین از سینما قیمت بلیت آن باشد، موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد شاید یکی از مهم‌ترین دلایل خانواده‌ها برای حذف سرگرمی هنری از سبد هزینه خانوار باشد؛ در این شرایط

کاهش قیمت بلیت حتی برای یک روز افراد زیادی را به سینماها خواهد کشاند.


به همین دلیل شورای صنفی نمایش در جلسه امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه مصوب کرد مطابق روال مرسوم سال‌های قبل، روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه به مناسبت روز ملی سینما، بلیت سینماهای سراسر کشور نیم‌بها

عرضه شود.


پیش از این اعلام یک روز در هفته برای فروش بلیت نیم‌بها با استقبال خوبی مواجه شد بود، همچنین سازمان سینمایی از مناسبت‌های مختلفی برای کاهش قیمت بلیت استفاده کرده است.


برچسب ها: