تصاویر حضور هنرمندان در ششمین روز جشنواره جهانی فجر

  • تاریخ انتشار: 1400/03/12

تصاویر حضور هنرمندان و حواشی برگزاری جشنواره جهانی فجر را ببینید.60b76bb740c73.jpg

60b76b95eba27.jpg


60b76b7770158.jpg60b76b5f392f1.jpg


60b76b4191c59.jpg


60b76b269113c.jpg


60b76b0dda69d.jpg


60b76af8965b5.jpg


60b76adb2c45c.jpg


60b76ac6a1143.jpg


60b76aab6c46b.jpg


60b76a8c6378f.jpg


60b76a700cd17.jpg


60b76a5be655e.jpg


برچسب ها: