تصاویر حواشی و حضور چهره ها در پنجمین روز جشنواره جهانی فجر

  • تاریخ انتشار: 1400/03/12

تصاویر حضور هنرمندان در پنجمین روز جشنواره جهانی فجر را ببینید.60b7423ad8de4.jpg


60b7422117df9.jpg


60b7420ea6a71.jpg


60b741e6d8c94.jpg


60b741c102ddb.jpg


60b741a718cc8.jpg


60b74178e9616.jpg


60b741321a3fe.jpg


60b740e08cc92.jpg


60b740be1e035.jpg


60b74098edfc4.jpg


60b7405382f7d.jpg


60b7402404dc7.jpg


برچسب ها: