تصاویر و حواشی چهارمین روز برگزاری جشنواره جهانی فجر

  • تاریخ انتشار: 1400/03/12

تصاویر حضور هنرمندان در چهارمین روز بر گزاری سی و هشتمین جشنواره جهانی فجر را ببینید.60b7212c2c0b1.jpg


60b7211425ecc.jpg


60b720fb9197e.jpg


60b720910e0ed.jpg


60b7207790c59.jpg


60b7205e52074.jpg


60b72043396be.jpg


60b7202d3f1c1.jpg


60b7201a3ecf9.jpg


60b7200581d25.jpg


60b71ff2688ab.jpg


60b71fd966f51.jpg


60b71fae9ad15.jpg


60b71f6b529d5.jpg


60b71f4d12d39.jpg


60b71f29d4d8b.jpg


60b71f0331f0f.jpg


60b71edc605c4.jpg


60b71eb5beb5b.jpg


60b71e978c967.jpg


برچسب ها: