تصاویر دومین روز جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

  • تاریخ انتشار: 1400/07/18

تصایر دومین روز برگزاری جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در سینما فرهنگ را ببینید.


61628820e8408.jpg616287ea3f8ac.jpg


616287cf1b125.jpg


616287c37d756.jpg


616287b88773e.jpg


616287ad44a08.jpg


6162879b2184e.jpg


61628791992c9.jpg


6162878638e3f.jpg


61628777db0c1.jpg


6162876cb8d30.jpg


61628753d971a.jpg


برچسب ها: