گزارش تصویری از حواشی جشنواره جهانی فجر در روزهای اول و دوم

  • تاریخ انتشار: 1400/03/08

تصاویر حواشی و حضور چهره های مطرح سینمایی در روزهای اول و دوم جشنواره جهانی فجر را ببینید.

60b20d5d60c72.jpg


60b2119e3888b.jpg


60b211d7ab172.jpg


60b2116a0b5c7.jpg


60b20ec26e28d.jpg


60b2112dd5c06.jpg


60b210d95439d.jpg


60b210ae5e019.jpg


60b21087122ba.jpg


60b20ff8d158f.jpg


60b2103dcb6b2.jpg


60b21487e16f5.jpg


60b214ad2c406.jpg


60b214cdeb4eb.jpg


60b2150df20c4.jpg


60b2140d04bac.jpg


60b21463d6a48.jpg


60b21441a17ec.jpg


60b20d70474f2.jpg


60b213e38b1b7.jpg


60b213b091063.jpg


60b212b139e54.jpg


60b21373f30e8.jpg


60b2133e0096c.jpg


60b2131e29472.jpg


60b21252641b7.jpg


60b212dc44a67.jpg


60b21215ddab3.jpg


برچسب ها: