معرفی شرکتهای مهم پخش در ایران

دفتر پخش

مدیر

شماره تماس

بهمن سبز

غلامرضا فرجی

۸۸۸۰۵۲۹۶

آفتاب عالمتاب

امیر سمواتی

۸۸۷۳۱۵۹۷

بامداد فیلم

منیژه حکمت

۸۸۳۰۹۵۳۸

بانو فیلم

تینا پاکروان

۲۲۲۱۱۳۲۲

بشرا فیلم

سید جمال ساداتیان

۸۸۷۸۵۲۲۰

آفر فیلم

ابراهیم اصغری

۴۴۰۴۳۹۴۶

پویا فیلم

عبدالله علیخانی، محمدحسین فرحبخش

۶۶۷۰۳۵۷۴

جوزان فیلم

مسعود جعفری جوزانی

۸۸۸۳۷۲۷۱

خانه فیلم

سعید خانی

۸۸۳۰۲۱۳۴

راه عرفان

محسن مسافرچی

۸۸۳۱۱۱۶۱

سپاهان فیلم

محمد بانکی

۶۶۷۰۶۲۶۸

شکوفا فیلم

داریوش باباییان

۶۶۴۱۶۹۳۹

فجر

عبدالرضا ساعتچی

۸۸۳۲۴۸۵۸

فیلمسازان مولود

حبیب اسماعیلی

۸۸۸۰۵۲۵۷

فیلمیران

علی سرتیپی

۸۸۸۰۶۰۳۸

فیلم آفرین

علی آشتیانی‌پور

۸۸۵۴۰۳۸۷-۸

قاب آسمان

سید جواد نوروزبیگی

۲۲۱۱۶۰۱۶

نمایش گستران

امیرحسین حیدری

۸۸۸۴۸۸۰۵

گستر فیلم

منوچهر زبردست

۸۸۳۱۶۷۰۶

گویا فیلم

محمد قاضی

۸۸۳۱۱۴۲۴

نسیم صبا

سعید سعدی

۸۶۰۴۵۸۷۲

نور تابان

محمدرضا صابری

۸۸۶۷۳۵۳۸

نیکان فیلم

بیژن امکانیان

۸۸۸۱۲۱۲۱

نیمروز فیلم

مهدی صباغ‌زاده

۸۸۳۱۶۷۹۲

هدایت فیلم

مرتضی شایسته

۸۸۷۲۷۱۸۸

هنر و تجربه

جعفر صانعی مقدم

۲۲۷۳۴۹۳۹

یکتا فیلم

حسن توکل نیا

۲۲۸۸۳۰۹۶

بالا